Door denken en doen en leren met elkaar te verbinden, wordt perspectief zichtbaar. Door het gebruiken van diversiteit als mogelijkheid, wordt complexiteit veel interessanter.

Van 2012 tot en met 2016 houdt Lamers Grotestedenbeleid zich bezig met: De volgende thema’s

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Transformatie van conflict
 • Ambtelijke complexiteit en Bestuurlijke dynamiek
 • Bezuinigingen en Mogelijkheden.
 • Een netwerkorganisatie van professionals
 • Fricties tussen beleid, professionals en doelgroep.
 • Jeugdzorg vanuit de doelgroep
 • Jeugd en Participatie
 • Professionals en Vakbekwaamheid

De volgende diensten worden aangeboden:

 • Kwalitatief onderzoek en narratief onderzoek
 • Coachen
 • Reflectie
 • Organisatie ontwikkeling naar een netwerk
 • Innovatie van inhoud en werkwijze
 • Procesbegeleiding

Lamers Grotestedenbeleid heeft expertise in de sociale pijler van het grotestedenbeleid en is steden van dienst door middel van onderzoek, advisering, uitvoering en door het organiseren van speciale leermogelijkheden, ook in Europees verband. Onze expertise ligt vooral in Jeugd – Veiligheid – Zorg – Onderwijs. Vooral de jeugd en de bewoners in wijken met veel problematiek, kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken van een actief lokaal bestuur. Door sensitief te zijn in het krachtenveld van veel verschillende organisaties, verbindingen aan te brengen en de mogelijkheden te zien, ontstaan innovaties die van waarde zijn voor de doelgroep.