Coachen

Hoe gaat dat een coach traject? Soms kom je in situatie die veel van je vraagt en waarbij je met weinigen tot een vertrouwelijk gesprek kan komen. Een gesprek waarin diverse kanten van de situatie in relatie tot je eigen persoonlijke vragen centraal staat. In een coach traject starten we met jouw leervraag en mogelijk in relatie op belangrijke gebeurtenissen uit  jouw leven. Dat kan betrekking hebben op het werk, vrije tijd, wonen en patronen in relaties met mensen. Aan de hand van ervaringen, vindt een verkenning plaats naar mogelijke perspectieven.  Wat kan er dan gebeuren? Het herontdekken van inspiratiebronnen, het zicht krijgen op je eigen creatieve vermogens en het eventueel zicht krijgen op blokkades in je persoonlijk functioneren. Dit alles  draagt bij tot een verdere zingeving van jouw leven en het ontwikkelen van je eigen perspectieven.   De gesprekken vinden deels plaats op mijn werkplaats en deels buiten. Het wandelen in de natuur en het vinden van symboliek in de natuur voor essentiële vraagstukken  is een werkwijze die veel van mijn coach klanten zeer waarderen. De coachgesprekken kunnen ook elders plaats vinden maar niet in je eigen omgeving omdat een afstand nodig is op je eigen situatie om te kunnen reflecteren. De gesprekken zijn vertrouwelijk van aard, een terugmelding over de waarde en uiteindelijk resultaat van de coachgesprekken kan alleen via  degene die gecoacht wordt. De frequentie van de gesprekken varieert van een keer per 2 weken tot een keer per maand, afhankelijk van de behoefte van de coach klant.  Na het coachtraject kan een tot driemaal per jaar een terugkomsessie worden afgesproken om het waardevolle van reflectie te onderhouden en het geleerde in de praktijk te blijven brengen. Mijn opleiding tot coach is gestart met een twee-jarige post-hbo opleiding voor supervisie in 1989, een onderdeel van de voortgezette opleiding van organisatie, management en beleid.  Daarnaast is mijn jarenlange ervaring van belang in complexiteit en veranderingsprocessen in verschillende rollen, als professional, als ambtenaar, als deskundige en als onderzoeker. Mijn eigen leerprocessen en persoonlijke ontwikkeling,