Advies:

Lamers Grotestedenbeleid geeft advies op het gebied van complexe regievoering door de lokale overheid en in de uitvoering van grotestedenbeleid. Door ruime ervaring in beleidsvorming en beleidsuitvoering in verschillende steden en organisaties kan adequaat en gedegen advies gegeven worden.

De adviesgebieden waar onze aandacht naar uitgaat liggen binnen de sociale pijler van het grotestedenbeleid; voorbeelden zijn:

  • veiligheid en diversiteit in de wijken;
  • voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit;
  • adequate zorgverlening;
  • pedagogisch handelen van professionals in de buurt;
  • de verbinding van de buurt met het onderwijs;
  • een ketenaanpak door professionals in de uitvoering, en wel op maat.

Lamers Grotestedenbeleid staat naast de opdrachtgever, initieert en begeleidt processen van verandering en vernieuwing. Dit gebeurt altijd in samenwerking met betrokken professionals en vanuit het perspectief van de doelgroep(en). Lamers Grotestedenbeleid start vanuit de kernverantwoordelijkheden van organisaties, houdt rekening met de verschillende organisatieculturen en stelt de gezamenlijke oplossing van de problematiek centraal.

Lamers Grotestedenbeleid kan door kennis van zowel het beleid als van de uitvoering snel en deskundig advies geven. Voor methodiekontwikkelingen en ook voor korte adviestrajecten kunt u contact opnemen met Lamers Grotestedenbeleid. Een overzicht van de inhoudelijke onderwerpen kunt u vinden bij thema’s.