Leermogelijkheden:

Lamers Grotestedenbeleid verzorgt leermogelijkheden in de vorm van: workshops, werkbezoeken voor professionals, leertrajecten voor specifieke problematiek, seminars voor professionals die werken met complexe grootstedelijke problematiek en reflectiebijeenkomsten voor een specifieke groep professionals. Bij de innovatieve werkwijze van Lamers Grotestedenbeleid neemt leren een centrale plek in. Met het creëren van leermogelijkheden verbetert de kwaliteit van de professionals in uitvoering en beleidsvorming. De ruime ervaring die Lamers Grotestedenbeleid heeft in advisering, beleidsvorming en uitvoering zorgt dat de leertrajecten toegespitst zijn op herkenbare ontwikkelingen en dilemma’s. Daardoor beklijft het geleerde en het inzicht beter bij professionals en is de effectiviteit merkbaar hoger. Alle leertrajecten zijn gebaseerd op maatwerk. Voor leertrajecten kunt u contact opnemen met Lamers Grotestedenbeleid. Hier kunt u een overzicht van de thema’s vinden.