Uitvoering:

Lamers Grotestedenbeleid is als kwartiermaker voor de problematiek in wijken op het gebied van jeugd, veiligheid en zorg direct inzetbaar. Projecten zijn gericht op resultaten, het doorbreken van verstarring en vastgeroeste werkwijzen. Soms is het begin van een uitvoeringsperiode niet gemakkelijk, maar uiteindelijk krijgen professionals plezier in hun werk, onderkennen burgers de resultaten en ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarna kan de opdrachtgever het project overnemen en zorgen voor een duurzame implementatie.

Hierbij houdt Lamers Grotestedenbeleid weliswaar rekening met de bestaande organisatiecultuur, maar kijkt tevens verder dan het huidige aanbod van instellingen. Zo ontstaat een innovatieve aanpak. Aansluiting bij de doelgroep van het beleid staat bij Lamers Grotestedenbeleid voorop.

Voor intensieve en complexe uitvoeringsprojecten, maar ook voor kortlopende trajecten, kunt u contact opnemen met Lamers. Een overzicht van de inhoudelijke onderwerpen kunt u vinden bij thema’s.