Methodieken:

Lamers Grotestedenbeleid houdt zich bezig met advisering, uitvoering van complexe projecten, onderzoek van weerbarstige problematiek en leermogelijkheden. Vanuit onze kernwaarden ontwikkelen we verschillende methodieken. Voor Rotterdam hebben we in samenwerking met de gemeente de methodiek groepsaanpak ontwikkeld voor groepen jongeren die overlast geven. Voor Europese steden als Londen, Malmö, Keulen, Parijs, Rome en Boedapest hebben we presentaties en leertrajecten ontwikkeld met behulp van de Mosaic Network Method, waarbij met meerdere organisaties samengewerkt wordt aan complexe problematiek.

In de uitvoering van projecten maken we gebruik van de incrementalistische methode, waarbij we vanuit de gezamenlijk vastgestelde problematiek met professionals naar oplossingen zoeken die verder gaan dan het huidige aanbod en de huidige werkwijze van de instellingen.

Onderzoek via grootschalige enquêtes levert een schat aan informatie op en toch blijft men soms achter met de vraag: “Ja, maar hoe kan ik dit nu verklaren?” Dan biedt de narratieve analyse uitkomst, waarbij men met de doelgroep(en) in gesprek treedt om áchter de problematiek te kijken naar de beleving van de doelgroep en voorbeelden van gebeurtenissen uit de praktijk.