Leeronderzoek

De opzet, uitvoering en afronding van het leeronderzoek naar complexe casussen van een multiprobleemgezin, veelpleger en zedenzaak is een soort van actieonderzoek geweest. Voor veel professionals was het voor het eerst dat zij met elkaar in contact kwamen rondom een casus om te leren van elkaar. Om dit mogelijk te maken waren veel gesprekken nodig met directies van instellingen. Hierbij treft u bij het leeronderzoek video beelden aan over het leeronderzoek. Het boekje “Kan het anders” met lessen, aanbevelingen en dvd is op te vragen bij directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.

De onderzoekers:

[http://www.youtube.com/watch?v=V-B5ps047Bc]

[http://www.youtube.com/watch?v=M5q5Ppnf8zk]

[http://www.youtube.com/watch?v=gSbdkzMkjzE]

[http://www.youtube.com/watch?v=ibbjTEWm7KY]

[http://www.youtube.com/watch?v=o70nEuBrGvc]

[http://www.youtube.com/watch?v=Ksbo9aFZjig]

Presentatie door Jaap Boonstra:

[http://www.youtube.com/watch?v=9MsNDU_Utwk]

[http://www.youtube.com/watch?v=NO1JMQAAG2s]

[http://www.youtube.com/watch?v=cCNJRV2XzmA]

[http://www.youtube.com/watch?v=Cns2SXHJpDU]