Zijn:

Trees Lamers is directeur van Lamers Grotestedenbeleid, zij heeft ervaring vanuit verschillende functies en op verschillende gebieden van de grootstedelijke problematiek. Als bestuurskundige heeft zij zich in 2006 gespecialiseerd in de aanpak van de problematiek van Jeugd en Veiligheid in Wijken. Haar scriptie gaat over het Grotestedenbeleid waarin de verschillende perspectieven van bewoners, professionals en overheid met elkaar geconfronteerd worden.

Door ervaring vanaf 1980 met jeugd, met bewoners en met wijkproblematiek;
vanuit welzijnswerk, vanuit de ambtelijke organisatie en vanuit een adviesorganisatie;
te combineren met studie in agogisch handelen, in management studie en bestuurskunde;
ontstaat een specifieke deskundigheid waardoor Lamers Grotestedenbeleid
van waarde kan zijn voor innovatie in steden.

Trees Lamers
Wat mij boeit in mijn werk is de complexe problematiek die je tegenkomt in de grote stad. Hoe maak je deze complexiteit hanteerbaar, met als doel de problematiek te verminderen? Dát staat centraal in mijn werk. De complexiteit zit niet alleen in de inhoud van een probleem, maar heeft ook te maken met alle organisaties die erbij betrokken zijn. Mijn ervaring is dat de volgende uitgangspunten van belang zijn om een complexe problematiek aan te pakken:
– een open houding en communicatie;
– het helder benoemen van de problematiek en de bijkomende conflicten;
– het gebruik van creativiteit, humor en daadkracht;
– het gezamenlijk aanpakken van de problematiek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen vanuit de kracht van de professionals die behoren tot verschillende organisaties.

Verschillende personen maken deel uit van een netwerk van professionals die regelmatig bij elkaar komen om te reflecteren op hun beroepspraktijk. Met verschillende professionals wordt samengewerkt in grotere projecten. De volgende personen voelen zich verbonden met Lamers Grotestedenbeleid en maken onderdeel uit van het critical friends netwerk: Njord Pattiasina, Tijmen Smit en Kim Hoffmans.