Opdachtgevers:

De opdrachten van Lamers Grotestedenbeleid zijn gericht op de sociale pijler en veiligheid in het stedelijk beleid. Met de volgende thema’s heeft Lamers Grotestedenbeleid ruime ervaring opgedaan en er expertise mee ontwikkeld in de steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam:

 • de aanpak van overlast en criminaliteit door jeugd;
 • de koppeling maken tussen repressief, curatief en preventief beleid;
 • conflictsituaties in buurten transformeren van conflict naar participatie;
 • pedagogisch klimaat op straat creëren;
 • radicalisering van jongeren;
 • veiligheid in school;
 • zorgnetwerken voor jeugd;
 • jeugd de stap laten maken naar werk en/of school;
 • de afstemming tussen de hulpverleningsinstellingen aan jeugdigen;
 • empowerment en talentontwikkeling van jeugd en andere bewoners;
 • opvoedingsondersteuning en gezinscoaches.

Een opdrachtgever omschreef onze aanpak als volgt:

“Bij een jazz-optreden zitten mensen in de zaal te luisteren en velen schuifelen wat heen en weer omdat de muziek uitnodigt tot dansen. Ook de musici moedigen mensen aan om op te staan. Toch blijft dat eng, want iedereen kijkt. Eén van de toehoorders schuift aan de voorkant lege stoelen weg en nodigt mensen uit om te dansen. Binnen korte tijd is een grote groep op de dansvloer. Dat is nu precies wat jullie doen, jullie zorgen voor die beweging waar iedereen op zit te wachten.”

In stadsdelen/deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam heeft Lamers Grotestedenbeleid als kwartiermaker de groepsaanpak opgezet vanuit de regiefunctie van de overheid. Een methodiek als de groepsaanpak is echter geen standaardantwoord op alle vragen. Zo’n methodiek kan gebruikt worden als houvast en als denkrichting om op de meest adequate manier een probleem aan te pakken. Voor maatwerk is het soms echter nodig om onderdelen van de methodiek los te laten en andere maatregelen te treffen. In de stadsdelen/deelgemeenten Amsterdam-Noord, Amsterdam Oud-Zuid, Rotterdam-Noord en Rotterdam-Centrum hebben wij op verschillende wijze de groepsaanpak opgezet en uitgevoerd. Verschillende deelgemeenten in Rotterdam zijn geadviseerd over het opzetten van de groepsaanpak.