Onderzoek:

Lamers Grotestedenbeleid voert onderzoek uit in nauw overleg met de opdrachtgever. Wij behandelen niet meer en niet minder dan nodig. Onderzoek en advies vullen elkaar aan: een gedegen analyse van de situatie vormt altijd een goede basis voor een toegesneden advies.

Ons specialisme ligt in het zichtbaar maken van de belevingswerkelijkheid van de doelgroep, maar ook die van professionals. Daarbij maken wij gebruik van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zo komt het verhaal achter de feiten naar voren en kan maatwerk voor de doelgroep worden geleverd. Ons expertisegebied is de sociale pijler van het grotestedenbeleid.

We hanteren wetenschappelijke inzichten en toetsen deze op hun bruikbaarheid. Wetenschap wordt gebruikt als die bijdraagt aan de oplossing van problemen die burgers ervaren. Zo vindt innovatie plaats en ontstaan vernieuwende oplossingen. Theorie en praktische inzichten vormen samen een leidraad om de weerbarstige praktijk te onderzoeken en er oplossingen voor te vinden. De lessen hieruit vinden hun weg in bruikbare methodieken. Lamers Grotestedenbeleid wil de leermogelijkheden binnen organisaties ontwikkelen door: te onderzoeken, te analyseren, het beleidsplan op te stellen en uit te voeren, te rapporteren, te leren en te publiceren.

Voor onderzoek kunt u contact opnemen met Lamers Grotestedenbeleid. U kunt een overzicht vinden van de thema’s waarnaar wij onderzoek verrichten onder thema’s.